Fencing Vtol - U Cant Touch This

trädvård

Att syssla med trädvård verkar vara en rogivande syssla. Träd är ju väldigt rogivande, tycker jag. Träd är ju så lugna och susande liksom, fast de kan förstås vara stora och vilda när det stormar, så man måste givetvis ha stor respekt när man fäller. Personligen skulle jag mycket hellre arbeta med trädvård än många andra sorters vård, som t ex tandvård, sjukvård, äldrevård, barnavård, vägvård, fotvård, hårvård o s v. Möjligen skulle jag föredra nagelvård eller hudvård och kanske, byggnadsvård, men trädvård låter ganska intressant. Fast allra helst vill jag jobba med språkvård.